Medspan

Zapalenie błędnika – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie błędnika jest uciążliwą chorobą, która może wymagać leczenia szpitalnego. Jakie są objawy? W jaki sposób przebiega diagnostyka i co należy wiedzieć o błędniku?

Spis treści

Czym jest zapalenie błędnika?

Zapalenie błędnika jest procesem zapalnym, który jest umiejscowiony w uchu wewnętrznym. Dolegliwość może być wywołana przez wirusy oraz bakterie. Należy wiedzieć, że zapalenie błędnika może być spowodowane występowaniem przewlekłego zapalenia ucha środkowego.

Przyczyny zapalenia błędnika

Czynniki, które powodują zapalenie błędnika mogą być infekcyjne oraz nieinfekcyjne (m.in. po wystąpieniu urazu, w przebiegu chorób autoimmunologicznych). Dolegliwość może być wywołana przez wirusy, grzyby, bakterie oraz pierwotniaki.

Ponadto zapalenie można podzielić na przewlekłe, ropne oraz surowicze.

Zapalenie o podłożu surowiczym jest zazwyczaj łagodne w przebiegu i charakteryzuje się wystąpieniem reakcji odczynowej błędnika na patogeny lub mediatory stanu zapalnego.

Natomiast w postaci ropnej, drobnoustroje przenikają do ucha wewnętrznego, a w przewlekłym zapaleniu błędnika dochodzi do wnikania zapalnych mas tkankowych do błędnika.

e recepta

Zapalenie błędnika – objawy

Warto wiedzieć, że zapalenie błędnika ma zazwyczaj nagły początek i czasami może wymagać hospitalizacji.

Główne objawy to m.in.:

  • nudności,
  • wymioty,
  • zawroty głowy,
  • oczopląs,
  • zaburzenia równowagi.

Należy pamiętać, że dolegliwości bólowe mogą nie występować, podobnie jak inne cechy zakażenia. Wystąpienie gorączki może świadczyć o toczącym się procesie w jamie czaszki, a w zapaleniu ropnym może dojść do całkowitej głuchoty.

Zdarza się, że czasami objawy zaczynają się łagodniej i nie mają gwałtownego przebiegu. Dolegliwości powinny ustąpić po kilku dniach, lecz mogą również trwać kilka tygodni.

Diagnostyka

Lekarz zbierze wywiad medyczny, przeprowadzi badania otolaryngologiczne oraz neurologiczne. W diagnostyce stosuje się także próby stroikowe oraz tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny.

Leczenie zapalenia błędnika

Osoby u których podczas zapalenia ucha środkowego, doszło do wystąpienia oczopląsu, zawrotów głowy lub nudności, powinni skontaktować się ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, ponieważ dolegliwości wymagają pilnej stacjonarnej diagnostyki.

Zazwyczaj dolegliwości ustępują po kilku dniach. Jeżeli nie są uciążliwe, to są leczone w ramach konsultacji ambulatoryjnych. Jeżeli doszło do wystąpienia poważnych objawów, to leczenie przebiega w warunkach szpitalnych.

Jeżeli przyczyną zapalenia błędnika są bakterie, to w leczeniu wykorzystuje się antybiotyki. Ponadto stosuje się także leczenie objawowe, które ma na celu zmniejszenie odczuwanych objawów np. leki przeciwwymiotne.

Należy pamiętać o tym, że zapalenie błędnika może doprowadzić do wystąpienia powikłań. Częściej one się zdarzają w sytuacji w której występuje ropne zapalenie. Powikłania są często związane ze zbyt późnym włączeniem odpowiedniego leczenia.

https://www.mp.pl/pacjent/otolaryngologia/choroby/choroby-uszu/178621,zapalenie-blednika
Niemczyk K., Otolaryngologia kliniczna, tom 2 Medipage, Warszawa 2014.
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 12.06.2023