Medspan

Padaczka – przyczyny, leczenie, diagnostyka

Padaczka jest przewlekłą chorobą mózgu, która znacząco może obniżać komfort życia pacjentów. Ataki padaczki mogą pojawić się w każdym wieku. Jak sobie radzić z chorobą? Jakie są przyczyny padaczki oraz leczenie?

Spis treści

Czym jest padaczka?

Padaczka inaczej epilepsja jest chorobą mózgu, która powoduje występowania ataków padaczki, które mogą być zróżnicowane. Choroba występuje zarówno u dzieci, jak również u osób dorosłych.

Szacuje się, że padaczka jest jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego. Z chorobą zmaga się ok. 1% społeczności, lecz warto wiedzieć, że napady padaczki wystąpują u kilku procent osób.

Napad padaczkowy może być związany z innymi chorobami, urazem, gorączką a nawet zatruciem.

Przyczyny padaczki

Przyczyny padaczki u dzieci są zazwyczaj związane z wadami rozwojowymi, a także związane z genetyką. Mogą być także powiązane z zakażeniem w trakcie ciąży lub urazem podczas porodu.

U osób dorosłych, padaczka jest związana m.in. z chorobami nowotworowymi w obrębie mózgu oraz urazami mózgu.

Objawy padaczki

Padaczka objawia się różnego rodzaju napadami padaczkowymi. Napad jest związany z chwilowym zaburzeniem czynności bioelektrycznej mózgu. Warto wiedzieć, że napady padaczkowe mogą być różne. Zazwyczaj w napadzie padaczkowym dochodzi do drgawek ciała, czyli jest to tzw. napad toniczno – kliniczny. Może dochodzić do utraty przytomności, drgawek, sinicy oraz ,,piany z ust”. Osoba chora może także oddać mocz. Napad trwa od kilkudziesięciu sekund do kilku minut.

Może być także napad miokloniczny, który będzie związany z drgawkami górnych kończy, czasami dolnych. Zazwyczaj nie dochodzi do utraty świadomości.

Warto także wiedzieć, że niektóre rodzaje napadów padaczkowych, przebiegają bez utraty świadomości i mogą się objawiać np. utrudnionym kontaktem z otoczeniem.

Stan padaczkowy – co warto wiedzieć?

Stan padaczkowy to napad padaczki, który trwa dłużej niż pół godziny lub pojawia się kilka napadów, pomiędzy którymi nie dochodzi do odzyskania świadomości.

Stan padaczkowy najczęściej występuje u osób, które nie stosują się do zaleceń neurologa.

Na czym polega diagnoza padaczki?

Lekarz – neurolog przeprowadza wywiad medyczny związany z napadem. Ponadto w diagnozowaniu wykorzystuje się badanie EEG. Jest to badanie czynności bioelektrycznej mózgu. Badanie jest istotne, ponieważ często pozwala na zdiagnozowanie padaczki oraz określenie rodzajów napadu. Natomiast należy wiedzieć, że prawidłowe badanie EEG nie wyklucza padaczki.

W diagnozowaniu padaczki wykorzystuje się także tomografię komputerową, rezonans magnetycznych oraz wideo-EEG.  

Leczenie padaczki

W leczeniu padaczki najczęściej wykorzystuje się leki. Podaje się leki przeciwpadaczkowe, które mają na celu zapobieganie występowaniu napadów oraz zmniejszenie ich ilości oraz częstotliwości.

Neurolog wdraża leczenie indywidualnie dla każdego pacjentów. O wyborze leczenia decydują różne czynniki m.in. rodzaj napadów padaczki, choroby współistniejące, stosowanie leków.

Warto wiedzieć, że w leczeniu padaczki może być stosowane jednocześnie kilka różnych leków.

Padaczkę można także leczyć chirurgicznie, lecz jest to rzadsza metoda leczenia. Zazwyczaj jest związana z usunięciem fragmentu mózgu. Ponadto można także wszczepić stymulator nerwu błędnego, który ma za zadanie hamowanie napadów.

W leczeniu padaczki istotna jest także dieta. Stosuje się dietę ketogenną, która jest bogata w tłuszczona oraz zawiera niewielkie ilości cukru. Powinna być stosowana pod kontrolą dietetyka.

https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/146293,padaczka

https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-neurologiczne,padaczka–epilepsja—-objawy–przyczyny-i-leczenie,artykul,1578702.html

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 14.04.2023