Medspan

Przekrwione oczy – co należy wiedzieć?

Przekrwione oczy mogą być spowodowane przez uraz, jak również mogą mieć związek z istniejącą chorobą. Często oprócz zaczerwienionych oczu, mogą występować dodatkowe objawy takie jak: łzawienie, pieczenie oraz dyskomfort. Kiedy należy się udać do okulisty? W jaki sposób leczy się przekrwione oczy?

Spis treści

Przekrwione oczy – przyczyny

Zaczerwienione oko jest jedną z najczęstszych okulistyczny dolegliwości na którą uskarżają się pacjenci. Najczęściej czerwone oczy są związane z zapaleniem spojówek lub spowodowane dużym zmęczeniem.

Zaczerwienione oczy wymagają pilnej konsultacji stacjonarnej w sytuacji w której doszło do urazu mechanicznego lub pacjent podejrzewa taki uraz. Ponadto zaburzenie widzenia, występowanie tęczowych kół wokół źródła światła, czy też podwójne widzenie – wymagana także pilnej konsultacji lekarskiej.

Przekrwione oczy są wynikiem poszerzenia naczyń krwionośnych w gałce ocznej, które są umieszczone powierzchownie. Warto wiedzieć, że jest to objaw, a nie jednostka chorobowa. Najczęściej jest to związane ze stanem zapalnym.

Możliwe przyczyny powstania zaczerwienienia to m.in.:

  • choroby rogówki,
  • choroby spojówki,
  • atak jaskry,
  • choroby powiek,
  • choroby oczodołu,
  • klasterowe bóle głowy,
  • ciało obce w oku,
  • palenie marihuany,
  • zmęczenie,
  • długotrwałe korzystanie z urządzeń elektronicznych.

Przebieg diagnostyki

Dolegliwości związane z oczami mogą być zdiagnozowane przez lekarza rodzinnego lub okulistę. Jeżeli po wdrożeniu leczenia przez lekarza pierwszego kontaktu objawy nie ustępują, to lekarz zaleci wizytę u okulisty, który ma większe możliwości diagnostyczne.

Okulista po zebraniu wywiadu medycznego, przeprowadzi badania związane z oceną ostrości wzroku oraz może wykonać badanie w tzw. lampie szczelinowej. Ponadto w trakcie wizyty może być dokonany pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz badanie dna oka.

Leczenie przekrwionego oka

Leczenie zaczerwionych oczu jest uzależnione od przyczyny oraz występujących objawów. Najczęściej stosuje się leki stosowane miejscowo (m.in. krople oraz maści), które mają na celu zniwelowanie stanu zapalnego. W sytuacji obecności ciała obcego – lekarz usunie ciało obce oraz wdroży odpowiednie leczenie.

A. Grzybowski, Okulistyka, Wydawnictwo Edra Urban & Partner, Wrocław 2020.
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 28.07.2023