Medspan

Recepta transgraniczna – czym jest i jak działa?

Często podróżujesz albo dojeżdżasz do pracy w innym kraju Unii Europejskiej lub EFTA? Recepta transgraniczna pozwoli Ci wykupić niezbędne leki w dowolnej aptece poza granicami Polski. Możesz więc poprosić lekarza o jej wystawienie jeśli planujesz wycieczkę do Hiszpanii i wiesz, że nie zdążysz wykupić przepisanych preparatów w Polsce. Natomiast jeśli pracujesz w Niemczech, bez problemu zrealizujesz receptę międzynarodową na urlopie w kraju. Jakie są różnice między receptą transgraniczną a krajową? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedź na swoje pytania.

Recepta transgraniczna — co to jest?

Recepta transgraniczna to dokument, dzięki któremu pacjent może otrzymać lek na terenie dowolnego kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Wykupisz w ten sposób wszystkie preparaty poza tymi o działaniu psychotropowym i odurzającym. Pamiętaj jednak, że możesz ją zrealizować tylko za pełną odpłatnością. Oznacza to, że nawet jeśli preparat jest refundowany na terenie Polski, zapłacisz 100% ceny leku. Po powrocie do kraju możesz jednak złożyć wniosek o zwrot kosztów. Receptę transgraniczną zrealizujesz także w kraju jej wystawienia, lecz w tym przypadku również będziesz musiał(a) zapłacić 100% ceny preparatu. Jeśli więc wiesz, że będziesz miał(a) możliwość wykupienia leków jeszcze przed wyjazdem, poproś lekarza o wystawienie tradycyjnego dokumentu lub zamów receptę online.

Jak wygląda recepta transgraniczna?

Recepty transgraniczne są wystawiane w formie papierowej i nie posiadają numeru REGON, trzech kodów kreskowych ani pieczątki lekarza. Osoby, które chcą z niej skorzystać, często pytają, jak zamówić receptę przez Internet. Niestety w Polsce nie ma jeszcze możliwości wystawienia dokumentu międzynarodowego tą drogą. Transgraniczna e-recepta online działa na razie tylko w kilku krajach, na przykład w Finlandii czy w Estonii. Jest to niestety spore utrudnienie dla Polaków, którzy przebywają za granicą, lecz nie znają języka na tyle dobrze, by czuć się pewnie w przychodni stacjonarnej. Dla takich osób dobrym rozwiązaniem jest konsultacja lekarska online, z której mogą skorzystać nawet poza granicami kraju.

Recepta transgraniczna — wzór

W przypadku recept transgranicznych wzór dokumentu różni się od wzoru recepty krajowej. Co powinno się w niej znaleźć?

 • imię (imiona) i nazwisko pacjenta,
 • data urodzenia pacjenta,
 • imię (imiona) i nazwisko osoby wystawiającej receptę,
 • tytuł zawodowy osoby wystawiającej receptę,
 • dane kontaktowe osoby wystawiającej receptę,
 • adres miejsca udzielenia świadczenia,
 • nazwa międzynarodowa produktu leczniczego,
 • postać, moc i ilość preparatu,
 • sposób dawkowania,
 • datę wystawienia dokumentu,
 • własnoręczny podpis osoby wystawiającej receptę.

Jak wystawić receptę transgraniczną?

Recepta transgraniczna jest wypisywana na prośbę pacjenta, który chce wykupić leki poza terenem Polski. Wystawia się ją w ten sam sposób, jak dokumenty krajowe. W systemie nie trzeba zaznaczać, że jest to recepta międzynarodowa.

Jak przebiega realizacja recepty transgranicznej?

Jakie są zasady realizacji recepty transgranicznej? Wystarczy, że przekażesz farmaceucie otrzymany papierowy dokument oraz podasz imię, nazwisko i adres. Nie ma potrzeby przedstawiania dowodu tożsamości. Pamiętaj jednak, że recepty międzynarodowe — podobnie jak recepty krajowe — mają określony termin ważności, po którego przekroczeniu nie będziesz mógł/mogła wykupić leków.

Podsumowanie

Dla osób, które często wyjeżdżają za granicę i przyjmują stale te same lekarstwa, dobrym rozwiązaniem jest recepta transgraniczna. Co to jest i jak działa? Jest to dokument, który uprawnia do odbioru leków na terenie krajów Unii Europejskiej i EFTA. Wzór recepty transgranicznej różni się od tradycyjnej. Nie ma na niej numeru REGON, pieczątki lekarza ani trzech kodów kreskowych. Taki dokument może być wystawiony wyłącznie w formie papierowej (recepta transgraniczna online obowiązuje obecnie tylko w kilku krajach Unii Europejskiej). W aptece wystarczy przekazać go farmaceucie i podać imię, nazwisko i adres. Wykupując leki przepisane na recepcie transgranicznej musisz zapłacić 100% ceny leku. Z tego powodu wiele osób woli korzystać z tradycyjnych e-recept i realizować je w aptekach na terenie Polski. Jak działa e-recepta? Wystarczy, że podasz czterocyfrowy kod (który otrzymasz w wiadomości SMS) wraz z numerem PESEL w dowolnej aptece w kraju, a farmaceuta wyda Ci przepisane preparaty.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.