Medspan

Rodzaje napadów padaczkowych

Napady padaczkowe się związane z zaburzeniem czynności elektrycznej w mózgu. Jest kilka rodzajów napadów, które mogą przebiegać z utratą świadomości lub bez utraty świadomości.

Spis treści

Podział napadów padaczkowych

Napady padaczkowe dzielimy na częściowe oraz uogólnione.

Napady częściowe

Napady częściowe (ogniskowe) są związane z występowaniem zmian w jednym konkretnym miejscu mózgowia oraz w obrębie jednej półkuli. Wyróżnia się napady proste, a także złożone.

W napadach prostych złożonych, nie dochodzi do wytępiania zaburzeń świadomości i wyróżnia się: ruchowe, psychiczne, czuciowe, wegetatywne, ogniskowe złożone.

W napadach ruchowych dochodzi do zaburzenia czynności elektrycznej w korze ruchowej mózgu. Napady mogą polegać na np. drżeniu ręki. W napadach psychicznych, pojawiają się nietypowe psychiczne doznania. Pacjent może czuć, że znajduje się poza ciałem lub w inny osób odbiera otaczające otoczenie.

Natomiast napady czuciowe dotyczą doznań płynących z różnych zmysłów. Może się pojawić ból lub uczucie drętwienia poszczególnych części ciała. W przypadku napadów wegetatywnych, pacjent może odczuwać m.in. kołatanie serca, zwiększoną potliwość, ból w klatce piersiowej.

Napady uogólnione

Napady uogólnione dotyczą zaburzeń w obrębie obu półkul. Zazwyczaj dochodzi o utraty przytomności. Wyróżnia się kilka rodzajów napadów.

  • Toniczne – nagły skurcz wielu grup mięśni.
  • Uogólnione napady nieświadomości – nagła utrata świadomości.
  • Atoniczne – dochodzi o utraty siły mięśniowej.
  • Miokloniczne – dochodzi do występowania nagłych szarpnięć mięśniowych, przypominających drgawki. Mogą dotyczyć różnych części ciała. Pacjenci mogą mieć zachowaną świadomość.
  • Toniczno –kloniczne – dochodzi do utraty przytomności oraz do skurczu różnych mięśni

Pierwsza pomoc w napadzie padaczkowym

Przede wszystkim osobę należy położyć na boku oraz przytrzymać głowę, aby nie doszło do urazu. Nie wolno niczego wkładać do buzi.

Należy zostać do końca napadu i upewnić się, że pacjent jest bezpieczny.  Ponadto nie wolno podać leków ani napojów, a także powstrzymywać siłą występujących drgawek.

Zespół ratownictwa medycznego należy wezwać, m.in. jeżeli był to pierwszy napad. Ponadto jeżeli napad utrzymuje się ponad pięć minut. Jeżeli chory nie odzyskuje dłużej świadomości po wystąpieniu napadu.

Z dyspozytorem pogotowania ratunkowego należy się też zawsze skontaktować, jeżeli po drgawkach występuje przerwa w której chory nie odzyskuje przytomności i następują kolejne drgawki. Dodatkowo pomoc należy wezwać, jeżeli doszło do wystąpienia urazu.

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/neurologia/napady-padaczkowe-rodzaje-aa-3syT-Pkpy-5ecP.html
https://emg-neurolog.pl/strefa-pacjenta/padaczka/
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-neurologiczne,padaczka–epilepsja—-objawy–przyczyny-i-leczenie,artykul,1578702.html
https://neurosphera.pl/pierwsza-pomoc-atak-padaczki/
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 17.04.2023