Medspan

Sposoby na rzucenie palenia papierosów

Rzucanie palenia papierosów jest jednym z najczęstszych postanowień, lecz nie jest to prosta czynność. Zwłaszcza dla osób, które paliły przez wiele lat, a także wypalały znaczne ilości papierosów. Rzucając palenie, można wspomagać się różnymi sposobami walki z tym nałogiem.

Spis treści

Rzucenie palenia – sposoby walki

Jest wiele różnych form, które mają na celu pomóc w rzuceniu palenia papierosów.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna

Badania naukowe pokazały, że wsparcie terapeuty w tym procesie, może zwiększyć szanse na pozbycie się nałogu. Terapia poznawczo – behawioralna ma na celu zmianę nawyków oraz wypracowanie strategii, która zwalczy pokusę sięgnięcia po papierosa.

Terapia zastępcza

W terapii zastępczej, stosuje się preparaty, które dostarczają nikotynę do organizmu. Najczęściej są to gumy do żucia oraz plastry. Produkty są zazwyczaj dostępne bez recepty. 

Nikotynowa terapia zastępcza polega na podawaniu nikotyny w kontrolowanych, lecz coraz mniejszych dawkach. Jest skuteczną metodą walki z nałogiem.

Ograniczenie palenia

Badania pokazały, że ograniczenie ilości wypalanych papierosów, sprzyjają rzuceniu nałogu, dlatego warto ograniczyć ilość papierosów, która jest dziennie palona.

E-papieros z nikotyną

Warto wiedzieć, że e-papierosy zawierające nikotynę, również pomagają w walce z nikotynizmem. W sieci nawet można znaleźć badania naukowe na ten temat.

Co warto wiedzieć o rzucaniu papierosów?

Myśl o tym, że chce się zapalić papierosa, pojawia się na 2-3 minuty, dlatego w tym czasie warto zająć myśli czymś innym. Można pomyśleć o innych kwestiach lub fizycznie zająć się jakąś aktywnością. Można także z kimś w tym czasie porozmawiać.

Najtrudniejsze w walce z nikotynizmem są pierwsze dni, dlatego jest istotne, aby w tym czasie korzystać ze wsparcia osób bliskich i przetrwać ten trudne chwile. Szacuje się, że najgorsze są pierwsze cztery dni, ponieważ dochodzi do pojawiania się objawów związanych z odstawieniem papierosów.

Należy także unikać czynności, które kojarzą się z paleniem papierosów. Ponadto jeżeli palenie jest dodatkowym rytuałem do innej czynności, to należy na czas rzucania palenia – zmodyfikować nawyki, aby ograniczyć bodźce, które będą zachęcać do sięgnięcia po papierosa.

Podczas rzucania palenia może się zwiększyć masa ciała, lecz najczęściej jest to związane z pojadaniem – głównie niezdrowych przekąsek. Takie działanie negatywnie wpływa na organizm. Warto także zająć czymś wolne ręce np. poprzez zastosowanie piłeczek antystresowych.

Istotne jest także, aby poinformować bliskich oraz znajomych o procesie rzucania palenia i poproszenie ich, aby nie proponowali wspólnego palenia.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 24.03.2023