Medspan

Żółtaczka mechaniczna – przyczyny, leczenie, diagnostyka

Żółtaczka nie jest chorobą, lecz objawem, który może wskazywać na występowanie inny chorób. Dolegliwości nie wolno bagatelizować, ponieważ mogą doprowadzić do wystąpienia stanu zagrożenia życia. Co należy wiedzieć na temat żółtaczki mechanicznej? Jak przebiega diagnostyka oraz leczenie?

Spis treści

Czym jest żółtaczka mechaniczna?

Żółtaczka mechaniczna, czyli tzw. pozawątrobowa, jest związana z występowaniem zastoju żółci, który jest spowodowany zaburzeniem funkcjonowania przewodów, które łączą wątrobę z dwunastnicą, czyli tzw. drogi żółciowe.

Żółtaczka mechaniczna nie jest chorobą, lecz objawem, który występuje w przebiegu różnych chorób (w tym nowotworów), dlatego nie można lekceważyć objawów, które mogą wskazywać na wystąpienie żółtaczki.

Objawy żółtaczki mechanicznej

Głównym objawem żółtaczki mechanicznej jest wystąpienie zażółcenia powłok skórnych, błon śluzowych oraz gałek ocznych. Dodatkowym objawem jest możliwość występowania ciemnego koloru moczu oraz jaśniejszej barwy stolca. Jednym z uciążliwych objawów jest także świąd, który może dotyczyć całego ciała. Świąd może nasilać się w nocy oraz podczas ogrzewania ciała.

W badaniach laboratoryjnych krwi można zaobserwować zwiększone stężenie bilirubiny całkowitej, a w badaniu postaci bilirubiny, może przeważać bilirubina sprzężona.

Należy pamiętać, że żółtaczka mechaniczna w przebiegu niektórych chorób np. trzustki lub nowotworów, nie jest zakaźna.

Żółtaczka jest zakaźna w przebiegu chorób wirusowych wątroby typu A, B oraz C.

Żółtaczka mechaniczna – diagnostyka

W diagnostyce żółtaczki należy przede wszystkim różnić żółtaczkę mechaniczną od żółtaczki w przebiegu innych chorób. W diagnostyce pomocne jest wykonanie badań laboratoryjnych oraz USG jamy brzusznej, a także innych badań obrazowych (m.in. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny).

W żółtaczce mechanicznej wykonuje się także ERCP, czyli jest to endoskopowa wsteczna cholangiopancreatografia. Jest to badanie podobne do gastroskopii, lecz polega na badaniu przewodów żółciowych oraz trzustkowych. Podczas badania można wykonać drobne zabiegi np. protezowanie dróg żółciowych, celem udrożnienia przewodów.  

Przyczyny żółtaczki mechanicznej

Najczęściej żółtaczka mechaniczna jest związana z występowaniem kamicy żółciowje, lecz także może być związana z chorobami nowotworowymi.

  • Rak żołądka
  • Rak trzustki
  • Rak wątroby
  • Rak dwunastnicy
  • Rak brodawki Vatera

Nowotwory mogą mieć podłoże genetyczne, lecz także mogą być związane z nieodpowiednimi nawykami żywieniowymi oraz stylem życia np. alkoholizmem, nikotynizmem.

Żółtaczka mechaniczna – leczenie

Leczenie żółtaczki mechanicznej jest związane z leczeniem przyczyny wystąpienia tej dolegliwości. Jeżeli objawy są związane z kamicą żółciową, to wykonuje się ERCP, czyli zabieg podczas którego można udrożnić przewody żółciowe.

Jeżeli został zdiagnozowany nowotwór, to stosuje się zabieg operacji, radioterapie oraz chemioterapie. Leczenie jest uzależnione od stanu zdrowia pacjenta, umiejscowienia guza oraz planu leczenia.

K. Groszewski, M. Pastuszak, S. Wojtuń, J. Gil, Podstawowe zasady postępowania w ustalaniu przyczyny żółtaczki mechanicznej.
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 01.06.2023