Medspan

Agorafobia – co to jest?

Agorafobia jest zaburzeniem psychicznym z grupy zaburzeń lękowych. Charakteryzuje się uczuciem lęku w miejscach oraz w sytuacjach w których ciężko się wydostać. W jaki sposób przebiega leczenie agorafobii? Jakie są przyczyny?

Spis treści

Czym jest agorafobia?

Agorafobia to zaburzenia lękowe, które dawniej były nazywane nerwicami. Głównym objawem jest uczucie lęku, który pojawia się w miejscach z których ciężko się wydostać lub w sytuacjach w których uzyskanie pomocy może być utrudnione.

Agorafobia to także lęk przed otwartą przestrzenią. Zdarza się, że fobia powstaje na skutek ataku paniki, który miał miejsce w przeszłości.

Objawy agorafobii

Agorafobia może się charakteryzować wytępieniem różnych dolegliwości. Powstały lęk jest związany z utratą poczucia kontroli.

 • Duszność
 • Przyspieszenie rytmu serca
 • Dławienie się
 • Ból w klatce piersiowej
 • Pocenie się
 • Drżenie mięśni
 • Nudności i wymioty
 • Biegunka
 • Kołatanie serca
 • Dreszcze
 • Poczucie drętwienia
 • Zawroty głowy
 • Uderzenia gorąca

Każdy pacjent indywidualnie odczuwa dolegliwości. Mogą one być także związane z konkretną sytuacją lub miejscem. Ich natężenie może być zróżnicowane.

Przyczyny agorafobii

Nie ma określonej przyczyny powstania agorafobii. Szacuje się, że na jej rozwój ma wpływ wiele przyczyny. Do przyczyn powstania fobii można zaliczyć czynniki biologiczne oraz psychospołeczne.

Za czynniki biologiczne uznaje się nieprawidłowości w przekaźnictwie neuroprzekaźników w mózgu, a także zmiany czynnościowe lub strukturalne mózgu.

W kwestii czynników psychospołecznych jest wiele różnych teorii i są one związane z nurtami psychoterapii.

Warto wiedzieć, że agorafobii nie dziedziczy się, lecz dziedziczy się podatność na tą chorobę.

Leczenie agorafobii

W leczeniu zaburzeń lękowych stosuje się farmakoterapię oraz psychoterapią. Zaleca się stosowanie psychoterapii poznawczo – behawioralnej, lecz badania pokazały, że także inne podejścia mogą być skuteczne.

W farmakoterapii stosuje się leki przeciwdepresyjne oraz leki z grupy pochodnych benzodiazepin. Warto wiedzieć, że leki przeciwdepresyjne mogą dać efekt dopiero po 4-6 tygodniach stosowania. Leki z grupy benzodiazepin oraz ich pochodnych mając działanie przeciwlękowe, lecz także mają potencjał uzależniający, dlatego należy leki z tej grupy stosować ostrożnie oraz pod ścisłą kontrolą psychiatry.

W leczeniu zaburzeń lękowych stosuje się także leki z grupy beta-blokerów, które stosuje się w kardiologii. Mają one na celu zmniejszenie dolegliwości związanych ze współczulnym układem nerwowym. Ponadto także stosuje się pregabalinę oraz kwetiapine.

Warto wiedzieć, że są także inne metody, które mogą wspierać proces terapeutyczny.

 • Trening relaksacyjny
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Trening asertywności
 • Trening redukcji stresu oparty na uważności
 • Psychoedukacja

Dieta również ma istotny wpływ na zdrowie psychiczne, dlatego należy stosować dietę zbilansowaną, a także unikać stosowania używek. Istotny jest także wypoczynek oraz aktywność fizyczna.

Gałecki P.. Szulc A.: Psychiatria. Wydawnictwo Edra Urban & Partner 2018
Jarema M. Psychiatria. Wydawca: PZWL 2017
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 11.08.2023