Medspan

Badania prenatalne – dlaczego warto?

Kobiety, które spodziewają się dziecka coraz chętniej decydują się na badania prenatalne. Pozwalają one na wczesne wykrycie wad u dziecka. Wbrew obiegowej opinii badania takie nie są w żaden sposób połączone z aborcją. Pozwalają natomiast na zaplanowanie właściwych z punktu widzenia zdrowia dziecka działań leczniczych. Niektóre z nich mogą być podjęte w okresie życia płodowego, co często sprawia, że na świat przychodzi zdrowy maluch. Badania prenatalne bez wątpienia są tym, co warto przeprowadzać i czego nie należy się obawiać

Spis treści

Co to są badania prenatalne?

Badaniami prenatalnymi określa się różne testy, które wykonuje się u kobiet spodziewających się dziecka. Mają one na celu wykrycie wad genetycznych, wrodzonych i niektórych chorób. Dzieli się je na badania inwazyjne oraz nieinwazyjne. Te pierwsze wykonywane są na ogół w celu potwierdzenia diagnozy uzyskanej na drodze badań nieinwazyjnych. Przebieg badań prenatalnych jest różny i zależy od zastosowanej metody. Czy badania prenatalne są obowiązkowe? Nie. To kobieta zawsze podejmuje decyzję, czy chce z nich skorzystać. Niemniej jednak lekarze w niektórych przypadkach zalecają ich wykonanie.

Jakie wady i choroby można wykryć za pomocą badań prenatalnych?

Wykonywane obecnie badania prenatalne mają ogromne możliwości, jeśli chodzi o rozpoznawanie wad i chorób. Stosowane metody pozwalają na rozpoznawanie między innymi wad:

 • serca;
 • cewy nerwowej;
 • układu pokarmowego;
 • układu moczowo – płciowego.

Dzięki badaniom prenatalnym już w okresie płodowym można stwierdzić, czy dziecko choruje na zespół Downa, Edwardsa, Patau lub Klinefeltera.

Jakie są nieinwazyjne badania prenatalne?

Do nieinwazyjnych badań prenatalnych zalicza się między innymi:

 • USG genetyczne;
 • test Nifty;
 • test PAPP-A;
 • test VERACITY
 • test VERAGENE.

USG genetyczne to badanie prenatalne, które wykonane powinno być trzy razy w ciągu całej ciąży. Pierwsze należy wykonać między jedenastym a czternastym tygodniem. Podczas badania lekarz może ocenić budowę ciała dziecka, a także sprawdzić, czy doszło do wykształcenia poszczególnych narządów. Szczególna uwaga skierowana jest na przezierność fałdu karkowego.

Test PAPP-A przeprowadza się – podobnie jak test Nifty i VERACITY – z krwi pobranej od matki. Badanie to pozwala na wykrycie chorób genetycznych, do których zalicza się wspomniane już:

 • zespół Downa;
 • zespół Edwardsa;
 • zespół Patau.

Tego typu badania prenatalne są jest w pełni bezpieczne zarówno dla matki, jak i dla dziecka.

Jeśli chodzi o test Nifty, to niewątpliwie na podkreślenie zasługuje fakt, że jest to test niezwykle skuteczny. Ciekawostką jest fakt, że wykrywa nie tylko wspomniane już choroby, ale również płeć dziecka. Można wykonywać go już od dziesiątego tygodnia ciąży.

Test VERACITY to badanie prenatalne, które wykonuje się, bazując również krew matki. Z kolei w przypadku testu VERAGENE wykorzystuje się materiał genetyczny obojga rodziców. Od matki pobiera się krew żylną, zaś od ojca wymaz z policzka.

Jakie są inwazyjne badania prenatalne?

Inwazyjne badania prenatalne nie są wykonywane w przypadku każdej ciąży. Lekarze kierują na nie ciężarne tylko wtedy, kiedy wykonane badania nieinwazyjne sugerują możliwość choroby lub wad. Do badań inwazyjnych zalicza się:

 • amniopunkcję;
 • fetoskopię;
 • kordocentezę;
 • biopsję kosmówkową.

W przypadku amniopunkcji nakłuwa się pęcherz płodowy po to, aby pobrać płyn owodniowy. Badanie wykonuje się, korzystając z USG. Biopsja kosmówki to pobranie wycieku kosmówki płodu. Wykonuje się to albo przez szyjkę macicy, albo powłoki brzuszne. Wprawdzie zarówno amniopunkcja, jak i biopsja kosmówki zaliczane są do badań inwazyjnych, ale ich wykonanie obciążone jest mniejszym ryzykiem niż fetoskopii oraz kordocentezy.

Kiedy wykonać badania prenatalne?

Wiele pań pyta nie tylko o to, czy warto wykonać badania prenatalne, ale także, kiedy wykonać badania prenatalne. Odpowiedź uzależniona jest od rodzaju badania. Niektóre wykonuje się około dziesiątego tygodnia ciąży, inne między jedenastym a dwudziestym (amniopunkcja), a jeszcze inne między osiemnastym a dwudziestym (fetoskopia).

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 28.11.2022