Medspan

Badanie rezonansem magnetycznym – czym jest?

Badanie rezonansem magnetycznym jest popularną metodą diagnostyki obrazowej. Jest to badanie nieinwazyjne i trwające do kilkudziesięciu minut. Jak przebiega badanie? W jaki sposób przygotowania się do wykonania badania rezonansem?

Spis treści

Na czym polega badanie MRI?

Rezonans magnetyczny to nieinwazyjne badanie, które umożliwia obrazowanie narządów oraz tkanek w ciele. Rezonans wykorzystuje polega magnetyczne, a także generowane komputerowo – fale radiowe.

Czas badania jest uzależniony od rodzaju badania, które zazwyczaj trwa kilkadziesiąt minut.

Rezonans magnetyczny – wskazania do wykonania badania

Badania przeprowadzone przy użyciu rezonansu magnetycznego mają wszechstronne zastosowanie. Uzyskane wyniki mogą pomóc w diagnostyce, lecz także w ramach kontroli leczenia np. choroby nowotworowej. Badanie jest pomocne w diagnostyce wielu chorób, ponieważ każda część ciała może zostać poddana badaniu.

MRI – przeciwwskazania

Zazwyczaj badanie można wykonać u większości pacjentów, lecz istnieją bezwzględne przeciwwskazania do przeprowadzania badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego. Badania nie wolno wykonać u osób, które mają wszczepione metalowe elementy (m.in. protezy, implanty ślimakowe). Ponadto istnieją także tzw. przeciwwskazania względne, czyli sytuacje w których to lekarz decyduje o tym, czy można wykonać badanie. Do takich sytuacji należy m.in. ciąża w pierwszym trymestrze, klipsy naczyniowe, kardiowerter/defibrylator, stymulator serca, aparaty ortodontyczne, neurostymulatory, implanty stomatologiczne, stenty oraz stabilizacja ortopedyczne.

Ponadto badanie może stwarzać problem dla osób, które mają klaustrofobię, ponieważ pacjent musi leżeć przez kilkadziesiąt minut w ciasnej komorze.

W przypadku podania kontrastu, przeciwwskazaniem do jego podania jest m.in. niewydolność nerek oraz uczulenie na środek kontrastowy.

Przygotowanie do badania

Standardowe badanie nie wymaga żadnego przygotowania. Jeżeli zostanie podany środek kontrastowy, to pacjent nie powinien spożywać pokarmów na dwie godziny przed badaniem. Dodatkowo powinien posiadać aktualny wynik badania poziomu kreatyniny.

Przed badaniem należy zdjąć wszelkie metalowe elementy (m.in. biżuterię, zegarek, pasek, aparat słuchowy itp.).

W niektórych sytuacjach, głównie u dzieci – badanie wykonuje się w sedacji, czyli lekarz anestezjolog podaje leki, które mają na celu ,,uśpienie” dziecka. U małych dzieci trudno jest przeprowadzić badanie bez zastosowania odpowiednich leków. W niektórych placówkach medycznych, również badanie w sedacji może być wykonane u osoby dorosłej.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 25.08.2023