Medspan

Białe krosty w gardle

Jest wiele przyczyny powstania krost w gardle. Mogę one być białe, ropne, a nawet czerwone. Ich wygląd będzie różnicować przyczynę powstania grudek. Skąd się bierze biała krostka na gardle?

Zazwyczaj białe krosty w gardle powstają w wyniku połączenia wydzieliny z dróg oddechowych z bakteriami i grzybami. Ponadto mogę one być również związane z zapaleniem zatok.

Jedną z przyczyn powstania białych krost w jamie ustnej jest stosowanie antybiotykoterapii, która niszczy naturalną florę bakteryjną mogąc doprowadzić do powstania grzybicy. Ponadto u osób palący papierosy również można zaobserwować białe plamy w gardle.

Oprócz pojawienia się białych krost, może też wystąpić nieprzyjemny zapach z ust, który jest wstydliwym problemem zdrowotnym.

Białe krosty mogą się również pojawić w przebiegu anginy.

Każda infekcja w obrębie jamy ustnej powoduje, że dochodzi do przebudowy błony śluzowej powodując, zwiększone ryzyko powstania białych grudek w gardle. Należy systematycznie dbać o higienę jamy ustnej myjąc zęby, język, a także stosując nitkę dentystyczną oraz płyny do higieny ustnej. Podczas mycia zębów, usuwane są resztki pokarmowe w których mogą się gromadzić bakterie. Warto również ograniczyć lub rzucić palenie papierosów, a także ograniczyć podaż cukru.

W zależności od przyczyny powstania białych grudek w gardle, można zasięgnąć porady lekarskiej, ponieważ są metody leczenia, które mogą zmniejszyć ilość oraz częstotliwość występowania grudek. Niekiedy stosuje się antybiotykoterapie, a także można zastosować laserowe usuwanie, jeżeli są to kamienie migdałkowe.

Warto też nadmienić, że białe grudki (białe krostki w gardle) mogą być związane z chorobami skóry.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 15.08.2022