Medspan

Jak sobie radzić z nerwicą lękową?

Nerwica lękowa to występowanie uporczywego oraz uogólnionego lęku, który obniża komfort życia, a czasami uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach szkolnych oraz powoduje problemy w pracy zawodowej. Pojawiający się strach jest zazwyczaj nieuzasadniony i występuje bez względu na czynniki środowiskowe. Niepokój pojawia się podczas wykonywania czynności dnia codziennego. Zaburzenie utrudnia prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym oraz zmniejsza radość z życia.

Objawy nerwicy lękowej

Jednym z podstawowych objawów jest odczuwanie natrętnych myśli, które są związane z obawą o siebie oraz inne osoby, a także o przyszłość. Występuje irracjonalny lęk. Ponadto oprócz myśli mogą pojawić się objawy fizyczne w postaci kołatania serca, pocenia się, drżenia rąk, trudności z mówieniem, biegunek, bóli brzucha, nudności, wymiotów, zawrotów głowy oraz bezsenności. Mogą wystąpić ataki paniki, obniżone samopoczucie, problem z koncentracją, a także niestabilność emocjonalna.

Podsumowując chory odczuwa bardzo silny lęk w sytuacji w której nie ma podstaw, aby lęk wystąpił. Warto pamiętać o tym, że zaburzenia lękowe mogą przebiegać z występowaniem innych zaburzeń psychicznych.

Kiedy udać się do lekarza?

W zależności od stanu zdrowia, można zrealizować konsultacje psychologiczną, terapię u psychoterapeuty lub podjąć leczenie psychiatrycznej. Niekiedy metody leczenia łączą się np. poprzez stosowanie psychoterapii oraz farmakoterapii.

Większość z nas odczuwa sytuacyjnie lęk i zdarzają się ataki paniki, lecz jeżeli napięcie emocjonalne oraz silny stres trwa co najmniej pół roku, to niezwłocznie należy udać się do specjalisty. Bez względu na czas trwania dolegliwości, jeżeli pojawią się myśli lub tendencje samobójcze, to należy pilnie skontaktować się z psychiatrą lub z Zespołem Ratownictwa Medycznego.

Nieleczone zaburzenia lękowe mogą się pogłębiać, powodując co raz większe problemy w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Domowe sposoby na zaburzenia lękowe

Zazwyczaj nie ma skutecznych i domowych sposobów, które są stosowane w leczeniu zaburzeń lękowych. Nerwicę lękową leczy się farmakologiczne i/lub stosując psychoterapię. Oczywiście są metody, które można zastosować w domu, a które mają na celu zmniejszenie odczuwanego lęku. Należą do nich:

  • Medytacja
  • Techniki relaksacyjne
  • Aktywność fizyczna
  • Ziołolecznictwo (stosowanie ziół należy skonsultować z lekarzem, ponieważ zioła mogą wchodzić w interakcje z zaleconymi lekami)
  • Odpowiednia długość snu
  • Kąpiel we wannie
  • Słuchanie kojącej muzyki
  • Kontakty towarzyskie z osobami wspierającymi

Leczenie zaburzeń lękowych może trwać miesiące, a czasami nawet kilka lat, dlatego istotne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarskich, regularnie uczęszczać na terapię oraz zmodyfikować styl życia.

Zaburzenia lękowe powodują znaczny dyskomfort, który nie zawsze zostanie zrozumiany przez osoby postronne, dlatego w tym trudnym okresie czasu, warto przebywać w wspierającym otoczeniu.

Pandemia spowodowała, że coraz więcej Polaków ma problemy związane ze zdrowiem emocjonalnym, więc obecnie nie jest to już temat tabu – jak było jeszcze kilka lat temu. Wręcz osoby publiczne, opisują swoją walkę z depresją, zaburzeniami lękowymi czy innymi chorobami.

W sieci są dostępne różne grupy wsparcia, więc można dołączyć grupy celem podzielenia się trudnościami. Osoby w grupie bywają bardzo wspierające, a przede wszystkim potrafią zrozumieć to co dzieje się w ciele osoby cierpiącej na zaburzenia lękowe.

Farmakologiczne leczenie zaburzeń lękowych

W zaburzeniach lękowych stosuje się leki przeciwdepresyjne oraz o działaniu przeciwlękowym. Należy pamiętać o tym, że efekt działania leków przeciwdepresyjnych może być widoczny dopiero po kilku tygodniach stosowania. Natomiast leki przeciwlękowe np. benzodiazepiny oraz ich pochodne mają potencjał uzależniający, więc ich stosowanie powinno być zgodnie z zaleceniami psychiatry. Zazwyczaj są one lekami doraźnymi, ponieważ działają objawowo – nie leczą przyczyn zaburzeń emocjonalnych.

Zastosowane leki mogą powodować skutki uboczne, zwłaszcza na początku leczenia, dlatego należy informować lekarza o wszystkich występujących dolegliwościach. Leków przeciwdepresyjnych oraz przeciwlękowych nie powinno się nagle odstawić, dlatego wszelkie modyfikacje dawki oraz dawkowania powinny być uzgodnione z psychiatrą.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 13.08.2022