Medspan

Ból gardła a szczepienie

Ból gardła może być objawem rozwijającej się infekcji, więc dolegliwości może powodować zaniepokojenie w sytuacji w której dziecko lub dorosły musi przyjąć szczepionkę. Zatem czy można się zaszczepić odczuwając ból gardła?

Jeszcze do niedawna to lekarz kwalifikował do przyjęcia szczepionki, więc wszelkie dolegliwości były konsultowane podczas wizyty lekarskiej, która była realizowana tuż przed szczepieniem. Natomiast przed szczepieniem na COVID-19 lub przeciw grypie, wywiad może przeprowadzić również farmaceuta lub pielęgniarka. 

Lekki ból gardła nie jest przeciwwskazaniem do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 lub przeciw grypie, lecz są szczepienia, które należy wykonać będąc w pełni zdrowia.

Jeżeli oprócz bólu gardła pojawił się zielony, ropny katar oraz kaszel, to szczepienie należy odłożyć w czasie. Ponadto zazwyczaj nie przyjmuje się szczepionki jeżeli wystąpiła gorączka lub stan podgorączkowy.

Dodatkowo lekki kaszel oraz przeźroczysty kaszel również nie zawsze są przeciwwskazaniem do szczepienia, ponieważ mogą to być objawy alergii sezonowej lub całorocznej.

Jeżeli ból gardła się nasila, to również warto odłożyć szczepienie, ponieważ może to być zwiastun rozwijającej się infekcji. Szczepionka aktywuje układ immunologiczny, więc po przyjęciu szczepionki, objawy toczącej się infekcji wirusowej lub bakteryjnej mogą się nasilić. Jest to szczególnie niebezpieczne u osób, które mają obniżoną odporność immunologiczną.

Wszelkie wątpliwości związane z bólem gardła oraz kwestią szczepienie powinny być skonsultowane z lekarzem lub pielęgniarką.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 15.08.2022