Medspan

Czy teleporady to dobre rozwiązanie?

Teleporady stały się popularną formą kontaktu z lekarzem podczas pandemii COVID-19. Kwarantanna oraz izolacja utrudniła dostęp do opieki zdrowotnej, dlatego teleporady były odpowiedzią na potrzeby pacjentów. Kiedy można zrealizować teleporadę? O czym należy pamiętać?

Spis treści

Czym jest teleporada lekarska?

Teleporada lekarska to świadczenie usług medycznych za pomocą systemów teleinformatycznych. Może to być rozmowa telefoniczna z pacjentem. Kontakt poprzez czat, wiadomość SMS, wiadomość e-mail, a także połączenie wideo.

Teleporada może być również świadczona dla pacjentów, którzy przebywają za granicą, lecz warto wiedzieć, że w takiej sytuacji lekarz nie będzie mógł wystawić zwolnienia lekarskiego (e-ZLA). Aby otrzymać e-ZLA, pacjent musi przebywać na terytorium Polski.

Podczas teleporady, lekarz może wystawić e-receptę, e-skierowanie, e-ZLA, a także udzielić porady medycznej bez wystawiania dokumentów. Ponadto mogą być także zinterpretowane wyniki badań laboratoryjnych oraz obrazowych.

Pacjent także może skonsultować swoje dolegliwości z kilkoma lekarzami, aby uzyskać różne opinie dotyczące stanu zdrowia i ewentualnego planu leczenia.

Teleporada NFZ a komercyjna

Teleporada może być świadczona w ramach usług NFZ, czyli bezpłatnie, komercyjnie oraz w ramach pakietów abonamentowych. O rodzaju usługi decyduje pacjent, lecz należy wiedzieć, że nie zawsze e-porada będzie odpowiednią formą kontaktu z lekarzem. Są sytuacje w których pacjent będzie wymagał kontaktu w ramach wizyty stacjonarnej celem np. przeprowadzenia badania fizykalnego.

Warto również wiedzieć, że jeżeli teleporada jest świadczona w ramach NFZ, to lekarz nie zawsze będzie mógł wystawić e-receptę z refundacją, ponieważ pacjent może nie dysponować odpowiednią dokumentacją medyczną (np. zaświadczenie od lekarza prowadzącego) lub dolegliwość pacjenta może nie być wskazaniem do recepty ze zniżką.

Kto korzysta z teleporad?

Z teleporad medycznych głównie korzystają osoby, które chcą uzyskać e-receptę na leki w ramach kontynuacji leczenia. Rzadziej z porad telefonicznych korzystają pacjenci celem wdrożenia leczenia, ponieważ taka forma kontaktu – może utrudnić proces diagnozowania.

Z teleporad pacjenci części korzystają w sezonie infekcyjnym, czyli w jesieni oraz zimie. Jest to czas w którym dostęp do lekarza w placówce stacjonarnej jest mocno utrudniony ze względu na zwiększoną ilość pacjentów.

Teleporady komercyjne dla wszystkich

Z teleporad komercyjnych, czyli usługi, która jest pełnopłatna korzystają głównie osoby, którym zabrakło leku do wizyty u lekarza prowadzącego. Zazwyczaj czas oczekiwania na taką poradę jest znaczenie krótszy, niż na poradę w placówce, która prowadzi leczenie.

Należy wiedzieć, że taka forma kontaktu z lekarzem, nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego lub prowadzącego, zatem powinna być ostatecznością. Lekarz w tzw. przychodni online, nie ma dostępu do historii leczenia pacjenta, dlatego wdrożenie oraz modyfikowanie leczenia może być czasami niemożliwe. Komercyjne teleporady w zdalnych przychodniach głównie służą uzyskaniu e-recepty na leki, które były dotychczas stosowane, a które się skończyły.

Popularność teleporad

Teleporady stały się nieodłącznym elementem systemu ochrony zdrowia. Wielu pacjentów korzystaj z takiej formy kontaktu z lekarzem, zarówno w ramach NFZ, jak również w ramach usług komercyjnych. Główną zaletą jest możliwość znacznie szybszego kontaktu z lekarzem, co w niektórych sytuacjach jest kluczowym elementem jak np. uzyskanie e-recepty na tabletki dzień po, które są stosowane w ramach antykoncepcji awaryjnej.

Niebezpieczeństwa związane z teleporadami

Mimo zalet jakie są związane z teleporadami, to istnieją także niebezpieczeństwa. Lekarz w trakcie e-porady nie jest w stanie przeprowadzić badania fizykalnego, które w niektórych sytuacjach może być konieczne, więc lekarz nie będzie w stanie wprowadzić odpowiedniego leczenia. Zatem jeżeli lekarz poinformował o konieczności wizyty stacjonarnej, to pacjent nie powinien lekceważyć decyzji lekarza, ponieważ zlekceważenie zaleceń może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 26.06.2023