Medspan

Czym się różni internista od lekarza rodzinnego?

Kim jest lekarz pierwszego kontaktu? Jaka jest różnica między internistą a lekarzem rodzinnym? Jaki lekarz konsultuje w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ)? Na te pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Spis treści

Internista, czy lekarz rodzinny?

Należy wiedzieć, że internista to lekarz, który ukończył specjalizację z chorób wewnętrznych, a lekarz rodzinny to lekarz, który ukończył specjalizację z medycyny rodzinnej.

Natomiast należy pamiętać, że określenie ,,lekarz rodzinny” również określa lekarza, który jest wybranym lekarzem w POZ. Taki lekarz może mieć m.in. specjalizacje z chorób wewnętrzny i/lub z medycyny rodzinnej.

Kim jest lekarz pierwszego kontaktu?

Lekarz pierwszego kontaktu to inaczej lekarz rodzinny, czyli lekarz do którego została złożona deklaracja NFZ w ramach wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jest to lekarz, który świadczy bezpłatne usługi w ramach NFZ.

Jest to lekarz do którego pacjent powinien udać się z niepokojącymi objawami. Lekarz rodzinny może wystawić skierowanie do poradni specjalistycznej oraz na różnego rodzaju badania. Ponadto może wdrożyć leczenie np. w ramach chorób infekcyjnych.

Lekarz rodzinny może także wystawić zwolnienie lekarskie oraz e-recepty na różne leki.

Warto wiedzieć, że może także kontynuować leczenie, które jest zalecone przez lekarza specjalistą, pod warunkiem, że posiada odpowiednią dokumentacje medyczną. Często lekarz rodzinny wymaga zaświadczenia od specjalisty o przyjmowanych lekach oraz rozpoznaniu.

Czy lekarz rodzinny wystawia e-recepty refundowane?

Należy wiedzieć, że o refundacji decydują wskazania refundacyjne, które są ustalone przez NFZ. Lekarz rodzinny może wystawić e-receptę refundowaną, lecz nie musi jeżeli uzna, że są przeciwwskazania do wystawienia takiej recepty, czyli np. pacjent nie dysponuje odpowiednią dokumentacją medyczną lub nie spełnia kryteriów refundacji.

Teleporada u lekarza rodzinnego

Lekarz rodzinny może także świadczyć teleporady lekarskie, lecz muszą one spełnić wymagania, które są w rozporządzeniu związanym z teleporadami w ramach NFZ. Głównie ograniczenia są związane z wiekiem pacjenta i nie dotyczą wizyt pełnopłatnych.

Co zrobić w sytuacji utrudnionego kontaktu z lekarzem rodzinnym?

Zdarza się, że pacjenci mają utrudniony dostęp do lekarza POZ, ponieważ nie ma wolnych terminów lub jest problem z kontaktem z placówką medyczną. W takiej sytuacji pacjent może złożyć skargę do oddziału NFZ, a także do Rzecznika Praw Pacjenta.

Należy wiedzieć, że jeżeli nie ma wolnego terminu do lekarza rodzinnego, to placówka powinna zapewnić dostęp do innego lekarza, najszybciej jak to możliwe.

Ponadto placówka w ramach NFZ, ma obowiązek odbierania połączeń telefonicznych, dlatego jeżeli jest utrudniony kontakt telefoniczny, to również można zgłosić skargę.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 11.04.2023