Medspan

Czym są leki SSRI?

Leki SSRI to inaczej selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, które są stosowane m.in. w leczeniu depresji. Jakie są wskazania oraz przeciwwskazania do leków SSRI? Kto może zalecić leczenie tymi lekami?

Spis treści

SSRI – jakie to są leki?

Leki należące do grupy SSRI są stosowane m.in. w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, fobii oraz zespołu stresu pourazowego. W grupie tych leków znajduje się kilka substancji czynnych, m.in.:

 • fluoksetyna,
 • citalopram,
 • escitalopram,
 • paroksetyna,
 • sertalina,
 • fluwoksamina.

Zazwyczaj leczenie depresji zaczyna się od zastosowania leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Ich działanie polega na wybiórczym hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny. Zatem zwiększone stężenie serotoniny pozostaje w mózgu. Serotonina ma wpływ na nastrój, a także istnieją badania naukowe potwierdzające, że zwiększenie jej stężenia w mózgu powoduje lepsze samopoczucie u osób, które cierpią na depresje.

Wskazania do zastosowania

Włączenie leczenia lekami SSRI powinno być zrealizowane podczas konsultacji psychiatrycznej, lecz są także jednostki chorobowe w których lekarze innych specjalizacji mogą wykorzystać w leczeniu, leki z tej grupy.

Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny stosuje się w leczeniu m.in:

 • nerwicy natręctw,
 • lęku napadowego,
 • depresji,
 • w zapobieganiu nawrotom depresji,
 • żarłoczności psychicznej,
 • wspomagająco przy leczeniu alkoholizmu,
 • PTSD,
 • lęku uogólnionym,
 • fobii,
 • przedwczesnego wytrysku,
 • zespole Aspergera.

Działania niepożądane

Każdy lek może powodować szereg działań niepożądanych. Do każdego leku jest dołączona ulotka z informacją dotyczącą działań niepożądanych.

Możliwe działania niepożądane to m.in.:

 • zaburzenia seksualne,
 • zaburzenia układu pokarmowego (m.in. nudności, wymioty, bóle brzucha, brak apetytu, dyskomfort),
 • zaburzenia orgazmu,
 • zmiana masy ciała,
 • obniżone libido,
 • zmniejszenie stężenia sodu,
 • zwiększona skłonność do krwawień,
 • anhedonia,
 • nadmierna potliwość,
 • zaburzenia hormonalne,
 • bezsenność,
 • nasilona senność.

Może także wystąpić tzw. zespół serotoninowy, który najczęściej występuje w sytuacji w której pacjent zastosuje dodatkowy lek, który zwiększy stężenie serotoniny w mózgu. Objawami zespołu serotoninowego jest m.in. splątanie, śpiączka, zwiększenie temperatury ciała, biegunka, sztywność mięśni oraz tachykardia. Zespół serotoninowy jest stanem zagrożenia życia i jego leczenie powinno być w szpitalu.

e recepta

SSRI – przeciwwskazania

Leków z grupy SSRI nie wolno przyjmować razem z inhibitorami MAO oraz klomipraminą. W połączeniu z tramadolem, stosowanie SSRI może doprowadzić do wystąpienia drgawek. Wpływają one również na metabolizm wątroby, więc jeżeli są stosowane inne leki lub substancje, które mogą uszkadzać wątrobę, należy kontrolować parametry czynności wątroby. Zastosowanie razem z sumatryptanem, tryptofanem lub dekstrometorfanem może doprowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego.

Kiedy odstawić SSRI?

Odstawienie leków powinno być skonsultowane z lekarzem prowadzącym, ponieważ leków SSRI nie wolno odstawiać gwałtownie, ponieważ mogą pojawić się objawy związane z odstawieniem. Ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych jest wyższe, jeżeli leki były stosowane przez dłuższy czas lub w wyższych dawkach.

Typowymi objawami związanymi z odstawieniem mogą być: bóle głowy, problemy ze snem, drażliwość, biegunka, zmęczenie, wzmożona potliwość, uderzenia gorąca, zaburzenia żołądkowo – jelitowe oraz gorsze samopoczucie.

Leki powinno się odstawić stopniowo, ponieważ należy stopniowo redukować stosowaną dawkę.  Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoninowego nie są leki uzależniającymi. 

S. Murawiec, P. Wierzbiński, Farmakoterapia w psychiatrii ambulatoryjnej
https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/227600,jakie-leki-stosuje-sie-w-depresji
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 17.06.2023