Medspan

Leki na depresje a karmienie piersią

Depresja jest jedną z najczęstszych chorób psychicznych. Ponadto pandemia COVD -19 zwiększyła zachorowalność na choroby psychiczne, a także obecna sytuacja ekonomiczna. Wiele kobiet boryka się z depresją, a także depresją poporodową. Zatem czy można stosować leki przeciwdepresyjne w trakcie karmienia piersią?

Leki na depresje – krótka informacja

Jest kilka grup leków na depresje. Najpopularniejszym są inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), a także stosuje się nowsze generacje tzw. inhibitory wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SRNI). Ponadto mają także zastosowanie trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Warto pamiętać o tym, że wiele leków przeciwdepresyjnych przenika do kobiecego mleka. Zazwyczaj są to małe ilości substancji, więc szacuje się, że niektóre leki można stosować w trakcie karmienia piersią – nie przerywając karmienie. Oczywiście najpierw należy się skonsultować z psychiatrą, ponieważ stosowanie niektórych leków może być przeciwwskazane.

Ponadto w ulotce producenta powinna być umieszczona informacja, czy lek można stosować okresie laktacji.

Depresja nie jest chorobą z powodu której należy się wstydzić. Jest chorobą podobną do chorób somatycznych, lecz związana ze zdrowiem psychicznym, dlatego w jej leczeniu wykorzystuje się faramkoterapię. 

Leki na depresje w czasie karmienia piersią

Lekami pierwszego rzutu u kobiet, które zmagają się z depresją i jednocześnie karmią jest sertalina oraz paroksetyna. Ponadto do bezpiecznych substancji można zaliczyć także escilatopram oraz citalopram. W grupie trójpierścieniowych leków, które można stosować w okresie laktacji znalazła się amitryptylina oraz imipramina.

Psychiatra dopierając lek na depresje, powinien także uwzględnić informacje związane z dzieckiem np. wiek, obciążenia zdrowotne oraz rozwój. Warto pamiętać o tym, że u starszych niemowląt, metabolizm oraz wydalanie leków jest bardziej rozwinięte niż u młodszych, dlatego stosowanie leków jest bardziej bezpieczne.

Należy pamiętać o tym, że nie ma wielu badań klinicznych, które przedstawiają długofalowe wyniki związane z przyjmowaniem leków przeciwdepresyjnych przez kobiety karmiące piersią. Zatem decyzja o stosowaniu danego leku powinna być dokładnie przemyślana przez kobietą – w porozumieniu z psychiatrą.

Jeżeli stan zdrowia kobiety wymaga leczenia przeciwdepresyjnego, to nie powinno się wybierać pomiędzy odstawieniem leczenia/wdrożeniem leków a opcją związaną z zaprzestaniem karmienia piersią. Karmienie dziecka mlekiem modyfikowanym może mieć również następstwa, podobnie jak wpływ leków.

Badania pokazały, że stosowanie mleka modyfikowanego przewyższa ryzyko związane z wpływem substancji czynnych, które są w lekach przeciwdepresyjnych.

Ponadto kobieta, która zmaga się z nieleczoną depresją, może mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka.

Warto wiedzieć o tym, że kobiety, które planowały karmić piersią, a nie mogą – należą do grupy zwiększonego ryzyka rozwoju depresji poporodowej, dlatego matki w szczególności wymagają wsparcia bliskich osób.

Jeżeli kobieta podejrzewa depresję poporodową lub osoby z jej otoczenia, to niezwłocznie powinna być ustalona wizyta u psychiatry celem oceny stanu emocjonalnego.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 22.09.2022
https://www.mp.pl/pytania/pediatria/chapter/B25.QA.2.1.64.
https://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/czy-kobiety-z-depresja-poporodowa-moga-bezpiecznie-stosowac-leki-przeciwdepresyjne/