Medspan

Kalprotektyna – alternatywa dla kolonoskopii?

Kolonoskopia jest powszechnie stosowanym i skutecznym narzędziem diagnostycznym w medycynie, zwłaszcza w badaniu jelita grubego i okrężnicy. Pomaga w wykrywaniu zmian patologicznych, takich jak polipy, wrzody, zapalenie jelita grubego czy rak jelita grubego. Jednak jest to także procedura inwazyjna i nie zawsze jest tolerowana przez pacjentów. W związku z tym, naukowcy i lekarze szukają alternatywnych, mniej inwazyjnych metod diagnostycznych. Jednym z obiecujących biomarkerów jest kalprotektyna – białko obecne w kale, które może być użyteczne jako wskaźnik stanu zapalnego jelita i mogłoby służyć jako potencjalna alternatywa dla kolonoskopii. Czy jednak na pewno całkowicie zastępuje kolonoskopię? Odpowiadamy!

Spis treści

Czym jest kalprotektyna?

Kalprotektyna to białko, które jest obecne w dużych ilościach w neutrofilach – komórkach układu odpornościowego, które biorą udział w reakcji zapalnej. Podczas zapalenia jelita grubego lub innych schorzeń jelitowych typu wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół jelita drażliwego, ostre zapalenie trzustki, marskości wątroby, nowotwory jelita grubego czy nieswoiste choroby zapalne jelit, kalprotektyna jest uwalniana do jelita i następnie wydalana z kałem w formie nienaruszonych białek.

Kalprotektyna jako biomarker nieswoistych zapaleń jelit

Badania kliniczne wykazały, że poziomy kalprotektyny w kale są podwyższone u pacjentów z zapaleniem jelita grubego, chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz innymi stanami zapalnymi jelit (typu nieswoiste zapalenia jelit). Dzięki temu kalprotektyna stała się potencjalnym biomarkerem, który może pomóc w rozpoznaniu i monitorowaniu chorób jelitowych.

Badanie kalprotektyny (a mianowicie stężenie kalprotektyny) jest zazwyczaj przeprowadzane na próbce kału. Przed wykonaniem testu, pacjent powinien dokładnie zapoznać się z instrukcjami podanymi przez lekarza lub personel medyczny. Badanie wymaga zastosowania specjalnych pojemników do zbierania próbek kału, które są dostępne w laboratoriach medycznych lub w aptekach. Tylko prawidłowo wykonane badania jest efektywnym wskaźnikiem chorób zapalnych jelit.

Kalprotektyna jako alternatywa dla kolonoskopii

Obecnie kalprotektyna jest badana jako potencjalna alternatywa dla kolonoskopii w diagnostyce chorób jelitowych. Badania sugerują, że wysoki poziom kalprotektyny może wskazywać na aktywny proces zapalny, co może skłonić lekarzy do dalszych badań i monitorowania.

W przypadku pacjentów, u których wyniki badań na poziom kalprotektyny są niskie, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo występowania zapalenia jelit, co może pomóc w uniknięciu niepotrzebnych, inwazyjnych procedur diagnostycznych.

Warto jednak zaznaczyć, że kalprotektyna nie jest najdokładniejszym wskaźnikiem dla określonych chorób jelitowych i często i tak konieczne jest wykonanie kolonoskopii. A to dlatego, że kolonoskopia w bardzo precyzyjny sposób w postaci obrazu przedstawia kondycję jelit.

Kalprotektyna pomocna w różnicowaniu stanów zapalnych jelit

Kalprotektyna w kale to obiecujący biomarker, który może pomóc w diagnozie i monitorowaniu stanów zapalnych jelit i odróżnieniu ich od zespołu jelita drażliwego. Badania sugerują, że poziomy kalprotektyny w kale mogą wskazywać na obecność stanu zapalnego w jelitach, co czyni ją potencjalną alternatywą dla kolonoskopii, zwłaszcza jako wstępne badanie diagnostyczne – istotne jest jej stężenie. Jednak wciąż konieczne są dalsze badania i badań klinicznych, aby określić dokładność i zastosowanie kalprotektyny jako diagnostycznego biomarkera. W każdym przypadku podejrzenia choroby jelitowej, pacjenci powinni skonsultować się ze swoim lekarzem, który zaleci odpowiednie badania i procedury diagnostyczne.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 31.07.2023

Polecane wpisy na blogu: