Medspan

Na czym polega badanie krzywej cukrowej?

Badanie krzywej cukrowej jest pomocne w diagnostyce cukrzycy. Jest badaniem nieinwazyjnym, a także wykonywanym przez kobiety w ciąży, celem wykrycia cukrzycy ciążowej. Na czym polega badanie? Jak się do niego przygotować?

Spis treści

Krzywa cukrowa, czyli co to jest?

Badanie krzywej cukrowej jest inaczej określane jako: test obciążenia glukozą, test tolerancji glukozy, krzywa glikemiczna oraz test OGTT.

Celem badanie jest pomiar cukru (glikemii) we krwi, który jest przed oraz po podaniu doustnego roztworu glukozy.

Badanie jest wykonywane u osób u których istnieje podejrzenie cukrzycy oraz u kobiet w ciąży celem diagnostyki cukrzycy ciążowej. Badanie powinno być wykonane u każdej osoby u której stężenie glukozy na czczo jest powyżej normy. Natomiast u kobiet w ciąży powinno być wykonane najlepiej do 10 tygodnia ciąży. Ponadto u kobiet, które należy do grupy ryzyka, krzywą cukrową powinno się również wykonać między 24 a 28 tygodnie ciąży.

Jak przebiega badanie krzywej cukrowej?

Na początku jest pobrana krew do badania celem oznaczeniu poziomu cukru we krwi. Jest to badanie wykonane na czczo. Następnie pacjent musi wypić roztwór glukozy. Jest to 75 g glukozy rozpuszczonych w 250-300 ml wody, które należy wypić w 5 minut.

Po upływie godziny oraz dwóch godzin od spożycia roztworu, następuje pobranie krwi celem oceny glikemii.

Test obciążenia glukozą – przygotowanie do badania

Należy postępować zgodnie z instrukcjami laboratorium. Trzeba być na czczo i zazwyczaj ostatni posiłek powinien być spożyty 8 godzin temu. Na dobę przed testem obciążenia glukozą, nie powinno się palić papierosów, pić alkoholu oraz uprawiać sportu.

Jeżeli są przyjmowane leki na stałe, to koniecznie należy się skonsultować z lekarzem.

Interpretacja wyników badań krzywej cukrowej

Wyniki badań krzywej cukrowej, należy interpretować zgodnie z normami laboratorium. Mogą się pojawić nieznaczne różnice w poszczególnych laboratoriach oraz źródłach medycznych.

Prawidłowe stężenie glukozy:

  • poniżej 99 mg/dL – na czczo
  • poniżej 180 mg/dL – po 60 minutach
  • poniżej 140 mg/dL – po 120 minutach

Warto wiedzieć, że stan przedcukrzycowy stwierdza się, jeżeli glikemia na czczo jest w przedziale 100-125 mg/dL, a po 120 minutach od 140-199 mg/dL.

Natomiast jeżeli stężenie glukozy przekracza 200 mg/dL po 120 minutach, to jest to cukrzyca.

Wynik badania zawsze powinien zinterpretować lekarz.

Jaki jest koszt wykonania badania?

Jeżeli są wskazania, to badanie jest refundowane przez NFZ. Koszt przeprowadzenia prywatnego badania jest uzależniony od cennika w danej placówce. Zazwyczaj jest to kilkadziesiąt złotych.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 06.03.2023