Medspan

Na czym polega zespół Otella?

Zespół Otella to inaczej paranoja alkoholowa. Jest to zaburzenie psychotyczne. Na czym polega zespół Otella? Jakie są jego objawy? W jaki sposób leczy się paranoje alkoholową?

Spis treści

Czym jest zespół Otella?

Jest to zaburzenie psychotyczne związane z uzależnieniem od alkoholu. Osoba chora przejawia urojenia, czyli nieprawdziwe przekonania. Jedną z postaci zespołu Otella jest chorobliwa zazdrość i można szacować, że występuje u ponad 30% osób uzależnionych od alkoholu, które się leczą.

Choroba występuje u mężczyzn i powoduje, że mężczyzna jest przekonany o niewierności partnerki. Każdą jedną sytuację interpretują w sposób taki, że wyobrażają sobie, że partnerka miała spotkanie z innym mężczyzną. Tłumaczenie partnerki o tym, że nie doszło do kontaktu z innym mężczyzną jest bezskuteczne oraz nie przynosi żadnych efektów.

Osoby borykające się z zespołem Otella często mogą przejawiać agresywne zachowanie, a także śledzić swoją partnerkę oraz przeszukiwać jej rzeczy.

Wobec kobiet może być stosowana przemoc psychiczna, jak również fizyczna. Często zakończenie związku nie przynosi pożądanych efektów, ponieważ były partner może nadal się znęcać nad partnerką.

Zespół Otella jest bardzo rzadko diagnozowany u kobiet i częściej dotyczy kobiet, które mają także zdiagnozowaną psychozę starczą.

Zespół Otella – przyczyny

Główną przyczyną zespołu Otella jest uszkodzenie układu nerwowego, które jest spowodowane długotrwałym stosowaniem alkoholu, lecz dokładna etiologia nie jest poznana. Zespół ten najczęściej występuję u mężczyzn po 40 roku życia. Nie u każdego alkoholika będą obecne objawy. Ponadto choroba nie jest dziedziczona.

W jaki sposób przebiega leczenie?

Diagnozą zajmuje się psychiatra, a rozpoznanie ustala się podczas badania psychiatrycznego, a także po uzyskaniu informacji na temat uzależnienia od alkoholu. Szczególnym istotnym aspektem jest opinia osób z otoczenia.

Leczenie jest długotrwałe i przede wszystkim polega na utrzymaniu abstynencji alkoholowej, co jest często trudne do uzyskania. W leczeniu stosuje się także leki przeciwpsychotyczne, których działanie może być widoczne po kilku tygodniach stosowania.

Zmiana dawkowania, nie przestrzeganie zaleceń, a także spożywanie alkoholu mogą być czynnikami, które będą decydować o nieskutecznej terapii. Warto pamiętać, że całkowite wyleczenie może być trudne, a pacjenci mogą wchodzić w kolejne związki – prezentując objawy związane z chorobliwą zazdrością.

Należy pamiętać o tym, aby regularnie uczęszczać na wizyty do psychiatry oraz stosować zalecone leczenie. Zaleca się także podjęcie terapii uzależniania po to, aby poznać mechanizmy oraz sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami, a także celem zmniejszenia prezentowanych objawów.

Peter M. Monti, David B. Abrams, Ronald M. Kadden, Ned L. Cooney, ,,Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu” Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości
https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/uzaleznienia/81341,zaburzenia-psychiczne-wynikajace-z-picia-alkoholu
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 9.09.2023