Medspan

E-recepta na Escapelle – jak uzyskać receptę online na Escapelle?

E-recepta na Escapelle jest wymagana, jeżeli kobieta potrzebuje zastosować lek. Jest to medykament stosowany w ramach antykoncepcji awaryjnej. Powinien być zażyty do 72h od niezabezpieczonego stosunku seksualnego.

Przydatną usługą jest recepta online, ponieważ nawet w weekend lub święta można uzyskać e-receptę na Escapelle. Istotne jest to, że należy sprawdzić, czy placówka medyczna umożliwia wystawianie recept na ten lek, ponieważ niektórzy lekarze mogą powołać się na klauzulę sumienia i odmówić wystawienia dokumentu. Ponadto farmaceuta również może odmówić sprzedaży preparatu.

E-receptę na Escapelle może wystawić lekarz każdej specjalizacji, zatem nie musi to być ginekolog. Należy pamiętać o tym, że jest to lek, podobny jak wszystkie inne, więc są przeciwwskazania do jego stosowania. Leku także nie wolno stosować w ciąży i nie jest to lek, który doprowadzi do wystąpienia poronienia.

Celem Escapelle jest niedopuszczenie do wystąpienia zapłodnienia po stosunku w którym metody antykoncepcji zawiodły lub stosunek był bez zabezpieczenia.

Escapelle na e-receptę

E-receptę można zrealizować w każdej aptece, lecz warto porównać ceny, ponieważ jest to lek bez refundacji zatem pacjent ponosi pełną odpłatność za medykament. Różnica w cenie może nawet wynieść kilkanaście złotych.

Recepta online może być wystawiona tylko dla pełnoletniej kobiety. Osoby niepełnoletnie powinny skorzystać ze standardowej konsultacji lekarskiej, czyli wizycie w gabinecie.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 27.08.2022