Medspan

E-recepta na Izotek – jak uzyskać receptę online na Izotek?

E-recepta na Izotek jest możliwa do uzyskania w ramach zdalnych konsultacji lekarskich. Warto pamiętać o tym, że recepta online na Izotek może być wystawiona w sytuacji w której jest to kontynuacja leczenia ciężkiego trądziku.

Nie powinno się włączać leczenia Izotekiem w ramach teleporady, ponieważ powinien być przeprowadzony dokładny wywiad medyczny, a dermatolog powinien dokonać oceny zmian skórnych. Ponadto często przed wystawieniem recepty na Izotek powinny być wykonane badania krwi, które sprawdzą czynność nerek, wątroby, a także parametry związane z morfologią krwi.

Dodatkowy kobiety w wieku rozrodczym powinny wykonać test ciążowy, ponieważ Izotek ma teratogenny wpływ, więc stosując ten lek w ciąży może dojść do powstania wad płodu. Ponadto zażywając lek należy pamiętać o tym, aby stosować odpowiednie środki antykoncepcyjne.  

Izotek tylko na receptę

Nie ma możliwości otrzymania Izoteku bez recepty, ponieważ jest to lek wydawany z przepisu lekarza. Izotretynoina jest także dostępna w postaci żelu Izotziaja, który jest także stosowany w ramach leczenia trądziku pospolitego, lecz w łagodnej oraz umiarkowanej postaci.

Kuracja Izotekiem trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, lecz trzeba postępować zgodnie z zaleceniami lekarza dermatologa oraz wykonywać kontrolne badania krwi.

Trądzik może powrócić, dlatego leczenie może być przeprowadzone wielokrotnie.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 19.08.2022