Medspan

O czym świadczą podwyższone d-dimery?

Podwyższone d-dimery występują w sytuacji zwiększonego procesu fibrynolizy oraz krzepnięcia. Czy zwiększony wynik powinien wzbudzać niepokój? Jakie mogą być przyczyny zwiększenia d-dimerów?

Spis treści

D-dimery – czym są?

D-dimer jest produktem plazminowej degradacji zakrzepu i jest parametrem stosowanym w diagnostyce chorób związanych z krzepliwością krwi.

W Polsce jest wiele metod oznaczania stężenie, a do badania należy pobrać próbkę krwi żylnej, tętniczej lub włośniczkowej.  

Najczęściej badania się poziom d-dimerów celem obecności żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej lub zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC).

Norma d-dimerów będzie zawsze umieszczona na wyniku z laboratorium, lecz zazwyczaj przyjmuje się, że wynik nie powinien przekraczać 500 µg/l, lecz może się różnić w zależności od laboratorium.

Wskazaniem do wykonania badania jest m.in. duszność, ból w klatce piersiowej, obrzęk nóg, trudności w oddychaniu.

Przyczyny zwiększonego stężenia d-dimerów

Jeżeli wynik jest podwyższony to znaczy, że w organizmie mogło dojść do problemów związanych z krzepnięciem, lecz niekoniecznie.

 • Nowotwór
 • Choroby wątroby
 • Zakrzepica żylna
 • DIC
 • Zabieg operacyjny
 • Krwawienie
 • Uraz
 • Stosowanie niektórych leków m.in. doustna antykoncepcja hormonalna
 • Niedokrwienie serca
 • Zatorowość tętnic płucnych
 • Sepsa
 • Podeszły wiek
 • Ciąża
 • Stan zapalny
 • COVID-19

Kiedy udać się do lekarza?

Każdy wynik badania, który jest poza normą powinien być wskazaniem do konsultacji z lekarzem. W przypadku bardzo wysokich d-dimerów, pacjent może być poinformowany telefonicznie, zanim otrzyma wynik badania. Wynika to z tego, że zwiększony poziom d-dimerów może powodować stan zagrożenia życia, dlatego pracownik laboratorium może się skontaktować bezpośrednio z pacjentem.

Leczenie

Leczenie polega m.in. na podawaniu leków trombolitycznych, które mają na celu rozpuszczenie zakrzepów, lecz należy także wdrożyć leczenie mające na celu wyeliminowanie przyczyn, które powodują zwiększenie poziomu d-dimerów.

https://www.mp.pl/medycynarodzinna/diagnostyka-kliniczna/badania-pomocnicze/24876,dimer-d,1
K. Chojnowski, Dimer D – diagnostyczny i rokowniczy marker żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, „Hematologia” 2010
M. Galar, A. Szumowska, E. Tajanko i wsp., D-dimer w zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych, „Nowa Medycyna” 2011
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 27.10.2023