Medspan

Plastry antykoncepcyjne a tycie

Plastry antykoncepcyjne są wygodną metodą antykoncepcji hormonalnej, ponieważ plaster wystarczy przykleić raz w tygodniu. Ponadto ich odporność powoduje, że można nawet korzystać z kąpieli w basenie oraz różnych innych aktywności fizycznych. Owszem zdarza się, że plaster może się odkleić np. w wyniku przedostania się drobinek piasku, więc w takiej sytuacji należy postąpić zgodnie z zaleceniami producenta plastrów.

Osoby, które stosują plastry antykoncepcyjne nie muszą obawiać się tego, że z różnych przyczyn nie będą w stanie zażywać tabletek o określonej porze dnia co może skutkować mniejszą ochroną przed zajściem w nieplanowaną ciążę.

Z ciekawostek warto nadmienić, że pierwszy plaster antykoncepcyjny został zatwierdzony w 2001 roku przez Agencję Żywności Leków (FDA) i od tej pory, plastry są popularnym środkiem zapobiegającym zajście w ciąże.

Stosowanie antykoncepcji hormonalnej może spowodować wzrost masy ciała, czyli popularne tycie. Jest to czynnik bardzo indywidualny. Tycie podczas stosowania antykoncepcji może być spowodowane estrogenami. W plastrach zazwyczaj zawarte są mniejsze dawki estrogenów, niż w lekach starszej generacji.

Dodatkowo stosowane leki mogą zwiększać apetyt, który może doprowadzić do zwiększenia masy ciała.

Warto pamiętać o tym, aby porozmawiać z lekarzem prowadzącym na temat zwiększonej masy ciała. Czasami po kilku miesiącach terapii, efekt tycia zmniejsza się, a czasami lekarz zarekomenduje inne leki.

Także warto zastanowić się nad tym, czy tycie jest związane ze stosowaniem antykoncepcji, ponieważ może być związane z niewłaściwym stylem życia np. ,,zajadanie” stresu, nieodpowiednia dieta.  

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 17.08.2022