Medspan

Zakażenie RSV – leczenie, przyczyny, diagnostyka

RSV jest wirusem, który jest odpowiedzialny za sezonowość zakażenia dróg oddechowych. Wirusy jest najgroźniejszy dla niemowląt, dzieci poniżej drugiego roku życia oraz seniorów. Jakie są objawy? Na czym polega leczenie zakażenia RSV?

Spis treści

Wirus RSV – co to jest?

Wirus RSV jest wirusem oddechowym, który powoduje zakażenie dróg oddechowych. Jest odpowiedzialny za sezonowe występowanie zakażenia dróg oddechowych. Najwięcej zakażeń jest w styczniu oraz lutym, a do zakażenia dochodzi drogą kropelkową. Do zakażenia może dojść podczas kaszlu oraz kichania, a także wirus może być obecny na różnych przedmiotach.

Szacuje się, że osoba zakażona może zakazić kolejne trzy osoby z bliskiego otoczenia, a okres wylęgania wynosi od dwóch do ośmiu dni. Najczęściej są to cztery do sześciu dniu. Warto wiedzieć, że można zachorować wielokrotnie, ponieważ wirus nie daje trwałej odporności.

Objawy zakażenia RSV

Najczęściej objawy są związane z zakażeniem górnych dróg oddechowych. Występuje kaszel, nieżyt nosa, gorączka, zapalenie gardła oraz może być pogorszony apetyt. Zazwyczaj dolegliwości ustępują samoistnie, lecz u małych dzieci i niemowląt, zakażenie może mieć ciężki przebieg i może wymagać pobytu w szpitalu.

Wirus jest najgroźniejszy dla niemowląt oraz noworodków, które nie mają odpowiednio wykształconego układu oddechowego. Wirus może powodować powstanie zmian zapalanych w płucach oraz uszkodzić rzęski.

U osób dorosłych objawy są często łagodne. Czasami jednak może wystąpić duszność, a także sinica oraz świsty oddechowe.

Diagnostyka RSV

W diagnostyce wykorzystuje się badanie śluzu na obecność wirusa lub zastosowanie metody ELISA w surowicy krwi.

W aptece są dostępne tzw. szybkie testy, które umożliwiają wstępną i samodzielną diagnostykę. Często są to tzw. combo testy, które również sprawdzają obecność wirusa grypy oraz COVID-19.

Na czym polega leczenie RSV?

W leczeniu stosuje się jedynie leczenie objawowej, które ma na celu zmniejszenie natężenia występujących dolegliwości. Zaleca się odpoczynek w domu w temperaturze 18 – 20 stopni Celsjusza, a także regularne nawadnianie.

Jeżeli dziecko będzie miało trudności z oddychaniem np. zaciąganie skrzydełek nosa, przyspieszony i/lub nieregularny oddech, a także trudności w karmieniu – niezbędna jest konsultacja lekarska, a czasami nawet hospitalizacja.

W trakcie hospitalizacji może być podawany tlen oraz wykonywane różnego rodzaju inhalacje.

Powikłaniem zakażenia RSV może być zapalenie oskrzelików. Po leczeniu może także dojść do wystąpienia nadreaktywności oskrzeli.

RSV a szczepionka

W sprzedaży jest dostępna szczepionka, która ma chronić przed ciężkim przebiegiem zakażenia. Szczepionka jest dostępna dla osób powyżej 60 roku życia i nie jest refundowana. Jej koszt oscyluje wynosi ok. 1000 zł.

Kawale, R. Grenda, H. Ziółkowska, Pediatria, PZWL Warszawa
Goździcka-Józefiak A. Wirusologia, Wydawnictwo PWN
https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/choroby/zakazenia-wirusowe/321332,zakazenia-rsv-objawy-leczenie-powiklania
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 14.12.2023