Medspan

Zapalenie krtani – przyczyny, leczenie, diagnostyka

Zapalenie krtani jest chorobą, która może wystąpić u dorosłych, jak również u dzieci. Leczona nieskutecznie lub nieleczona, może doprowadzić do wystąpienia poważnych konsekwencji zdrowotnych. Jakie są objawy zapalenie krtani oraz jak przebiega leczenie?

Spis treści

Przyczyny zapalenia krtani

Najczęstszą przyczyną zapalenia krtani jest infekcja wirusowa. Czasami do wystąpienia dolegliwości mogą przyczynić się czynniki drażniące np. dym z papierosów, refluks żołądkowo – przełykowy oraz nadwyrężenie głosu.

Można wyróżnić zapalenie ostre oraz przewlekłe.

W zapaleniu ostrym czynnikiem wywołującym może być infekcja wirusowa lub bakteryjna. Przewlekłe zapalenie krtani najczęściej jest związane z występowaniem drażniących czynników, jak np. refluksu żołądkowo – przełykowego.

Rodzaje zapalenia krtani oraz ich leczenie

Wyróżnia się podgłośniowe zapalenie krtani oraz nagłośniowe.

Ostre podgłośniowe zapalenie krtani

Najczęściej występuje u dzieci od szóstego miesiąca życia do piątego roku życia. Dolegliwości najczęściej są wywołane wirusem grypy, paragrypy oraz RS.

Pierwszymi objawami są zazwyczaj objawy grypopochodne, czyli katar, suchy kaszel oraz podwyższona temperatura ciała. Następnie pojawia się duszność oraz napadowy i szczekający kaszel.

Warto wiedzieć, że dzieci są narażone na cięższy przebieg choroby ze względu na budowę anatomiczną. Pojawiający się obrzęk może doprowadzić do szybkiego narastania trudności związanych z oddychaniem.

Diagnostyka przebiega głównie na podstawie zebrania wywiadu medycznego oraz obecności typowych objawów. Zazwyczaj nie ma konieczności wykonywania dodatkowych badań. W sytuacji problemu z oddychaniem, należy wykonać pomiar saturacji krwi lub pobranie krwi do oceny równowagi kwasowo – zasadowej.

Jeżeli dolegliwości się powtarzają, to niezbędna jest diagnostyka u laryngologa oraz ewentualne endoskopowe badanie górnych dróg oddechowych.

Leczenie głównie polega na leczeniu występujących objawów. Jeżeli jest to infekcja wirusowa, to nie stosuje się antybiotyków. Dolegliwości powinny samoistnie ustąpić po kilku dniach. W leczeniu można także wykorzystać sterydy stosowane miejscowo (m.in. inhalacje) oraz leki przeciwhistaminowe i przeciwgorączkowe. Istotne jest też zachowanie odpowiedniego mikroklimatu pomieszczenia, czyli nawilżanie oraz wietrzenie.

W niektórych sytuacjach wymagana jest hospitalizacja, która zazwyczaj jest związana z małymi dziećmi oraz noworodkami. W trakcie leczenie może być wymagane podawanie tlenu oraz dożylnych sterydów. W skrajnych przypadkach, hospitalizacja przebiega na oddziale intensywnej terapii.

Ostre nadgłośniowe zapalenie krtani

Ostre nadgłośniowe zapalenie krtani jest zazwyczaj wywołane przez baterie. Objawy są podobne do podgłośniowego zaplenia krtani. Początkowo występują dolegliwości podobne do objawów grypy, a następnie następuje gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta i dochodzi do wystąpienia duszności, a także może pojawić się niewydolność oddechowa. Objawy wynikają z nagłego obrzęku okolicy nagłośniowej krtani, co utrudnia przepływ powietrza do płuc.

W trakcie choroby można zaobserwować zmianę głosu oraz bezgłos.

Warto pamiętać o tym, że dolegliwości mogą mieć cięży przebieg u dzieci, a u dorosłych mogą być związane z bólem gardła oraz trudnościami w przełykaniu pokarmów.

Nie wolno lekceważyć dolegliwości, ponieważ mogą doprowadzić do wystąpienia stanu zagrożenia życia. W leczeniu stosuje się antybiotykoterapie, leczenie przeciwgorączkowe oraz także stosuje się sterydoterapię. Niekiedy może być wymagana intubacja pacjenta oraz hospitalizacja w oddziale intensywnej terapii.

Szczególne grupy osób narażone na zapalenie krtani

Istnieją szczególne grupy osób, które są bardziej narażone na wystąpienie zapalenia krtani.

  • Nauczyciele
  • Osoby palące papierosy
  • Alergicy
  • Alkoholicy
  • Z refluksem żołądkowo – przełykowym
  • Dzieci do piątego roku życia
  • Osoby mające kontakt z substancjami chemicznymi
  • Osoby, które przebywają w nieodpowiednio klimatyzowanym pomieszczeniu
A.Szczeklik, P.Gajewski, Interna Szczeklika 2019
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 21.06.2023