Medspan

Antybiotyk na anginę – co należy wiedzieć?

Antybiotyki głównie są stosowane w ramach leczenia infekcji bakteryjnej. Niewątpliwie angina jest taką dolegliwością, ponieważ zazwyczaj, to właśnie bakterie są odpowiedzialne za powstanie choroby. Należy pamiętać o tym, że anginę mogą także wywołać wirusy. Zatem jaki jest odpowiedni antybiotyk na anginę?

Spis treści

Czym jest angina?

Angina to m.in. ostre zapalenie migdałków podniebiennych, które może być wywołane przez baterie lub wirusy. Warto nadmienić, że u osób dorosłych, częściej angina jest o podłożu wirusowym. Jest to choroba zakaźna, a do zakażenia dochodzi poprzez kontakt bezpośredni lub drogą kropelkową.

Za anginę bakteryjną mogą być odpowiedzialne m.in. paciorkowce z grupy A (Streptococcus pyogenes). Natomiast m.in. enterowirusy, rhinowirusy, koronawirusy oraz wirus para grypy mogą być odpowiedzialne za powstanie dolegliwości o podłożu wirusowym.

Zazwyczaj objawy w anginie występują ok. 5-7 dni, lecz leczenie może trwać nawet dwa tygodnie.

Do objawów anginy należy zaliczyć:

  • problem z przełykaniem oraz ból gardła
  • biały nalot na błonach śluzowych
  • dreszcze
  • gorączka
  • powiększenie węzłów chłonnych

Angina to m.in. duży ból gardła, lecz należy pamiętać o tym, że nie zawsze w bólu gardła są stosowane antybiotyki. 

Jaki antybiotyk na anginę?

Jeżeli jest to angina paciorkowcowa, to w leczeniu stosuje się antybiotyki tzw. penicyliny fenoksymetylowe, które podaje się dzieciom, jak również osobom dorosłym. Są to antybiotyki pierwszego rzutu. Angina ropna musi być zawsze leczona antybiotykami, ponieważ źle leczona może doprowadzić do powstania powikłań.

W ramach leczenia anginy nie powinno się stosować antybiotyków z grupy: sulfonamidów, tetracyklin oraz fluorochinolonów, ponieważ mogą być nieskuteczne ze względu na oporność lub mają ograniczoną skuteczność.

W sytuacji uczulenia na penicyline, można stosować leki z grupy cefalosporyn.

Antybiotyk w ramach leczenia anginy powinien być stosowany przez dziesięć dni, lecz lekarz może także zalecić inne antybiotyki, które stosuje się 5 dni. Stosowanie antybiotyków w anginie zmniejsza czas trwania objawów oraz zmniejsza możliwość wystąpienia powikłań (np. zapalenia mięśnia sercowego). Ponadto są dostępne także antybiotyki, które stosuje się tylko 3 dni. Istotne jest to, aby stosowanie antybiotyków było systematyczne oraz zgodnie z zaleceniami lekarza.

Aby leczenie antybiotykiem było skuteczne, należy pamiętać o tym, że nie wolno przerywać leczenia, a zmienić antybiotyku w trakcie (chyba, że lekarz zdecydował inaczej). Zbyt krótkie stosowanie leku, może spowodować tylko osłabienie bakterii, a nie ich eliminację, dlatego bardzo ważne jest stosowanie antybiotyków zgodnie z zaleceniami. Nawet jeżeli objawy się zmniejszą.

Czas działania antybiotyku jest uzależniony od substancji czynnej i czasami jest on skuteczny dopiero po kilku dniach stosowania. Wszelkie szczegółowe informacje można znaleźć w ulotce dołączonej do antybiotyku. Ponadto lekarz jest w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania związane z antybiotykoterapią.

Jaki antybiotyk na anginę u dzieci?

U dzieci w ramach leczenia anginy, stosuje się te same antybiotyki co u osób dorosłych, czyli głównie penicyliny. Oczywiście antybiotyk różni się formą. W zależności od wieku i rodzaju antybiotyku są dostępne syropy, a także lek w formie zawiesiny doustnej.

Należy pamiętać o tym, że dawka antybiotyku dla dziecka będzie zupełnie inna niż dla osoby dorosłej. Każdy antybiotyk cechuje inna dawka, dlatego lek należy stosować zgodnie z zaleceniami pediatry.

Czasami antybiotyk u dzieci musi być podany w zastrzyku, podobnie jak u osób dorosłych. Taka procedura jest głównie stosowana w lecznictwie zamkniętym lub w ambulatorium. Podanie antybiotyku domięśniowo może doprowadzić do wystąpienia szeregu powikłań, dlatego musi być obecny personel medyczny oraz dostępny odpowiedni sprzęt medyczny.

Antybiotyk tylko na e-receptę

E-recepta jest wymagana, aby otrzymać antybiotyk. Wszystkie antybiotyki są dostępne na e-receptę. Zatem nie ma możliwości zakupu antybiotyku bez recepty. Ponadto należy pamiętać, że taka recepta jest ważna tylko siedem dni, więc należy wykupić leki niezwłocznie po konsultacji lekarskiej.

Jak można otrzymać e-receptę na antybiotyk? Receptę można otrzymać w ramach zdalnych konsultacji lekarskich lub w stacjonarnie. Oczywiście lekarz ma prawo do odmowy wystawienia e-recepty, jeżeli stwierdzi, że nie ma wskazań do antybiotykoterapii.

W ramach e-porady zazwyczaj nie będzie możliwości otrzymania e-recepty na antybiotyk dla dziecka, ponieważ takie leczenie powinno być wdrożone podczas stacjonarnej wizyty.

Stosowanie antybiotyków – o czym należy pamiętać?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że stosowanie antybiotyków wyniszcza bakterie chorobotwórcze, lecz także mają niekorzystny wpływ na naturalną florę bakteryjną. Podczas stosowania antybiotyków zaleca się przyjmowanie priobiotyków, które są dostępne bez recepty. Ich celem jest utrzymanie odpowiedniej flory bakteryjnej jelit. Lekarz czasami nawet zalecają, aby priobiotyki stosować po zakończonej kuracji antybiotykiem celem odbudowy naturalnej flory.

Należy także poinformować lekarza, jeżeli kobieta karmi piersią. Nie wszystkie antybiotyki można stosować w okresie laktacji. Natomiast są antybiotyki, które można stosować podczas karmienia piersią.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 22.09.2022
https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/choroby/laryngologia/78438,zapalenie-gardla-i-angina
https://www.gdziepolek.pl/artykuly/jak-rozpoznac-i-leczyc-angine